Reklama

Čchi-kung

Čínské zdravotní cvičení čchi-kung je jednou z nejcennějších částí kulturního dědictví Číny. Jeho význam a cíl směřují k udržení zdraví, práceschopnosti a prodloužení věku lidí. Aktivní a cílevědomé provádění čchi-kung harmonizuje člověka a jeho vztah k okolí.

V kombinaci s dalšími tradičními prvky jako je akupresura a masáž se využívá v prevenci proti řadě nemocí, ale také zejména ve spojení s fytoterapií k jejich přirozené léčbě.
V překladu znamená čchi-kung: "práce s vnitřní energií". Právě vědomá práce s vnitřní energií je společným bodem pro další klasické čínské léčebné metody, jako např. akupunkturu, atd. Je zde i těsný vztah na bojové umění Wu-shu (známější pod pojmem kung-fu) a především na Taijiquan (taiči), které je také někdy považováno za formu čchi-kung i když je spjato s bojovou technikou.

Zajímavé jistě je, že zastánci bojových ("tvrdých") umění se také věnují čchi-kungu a že dosažení mistrovství ve Wu-shu je neoddělitelně spojováno s kvalitním používáním čchi-kungu.
Čchi-kung denně cvičí milióny Číňanů. Zejména v posledním desetiletí se hodně rozšířilo v USA a také v západní Evropě nyní stoupá zájem o toto cvičení.

První zmínka o dechových cvičeních v Číně pochází z dynastie Čou (1100 - 221 př, n.1.).
Často bylo čchi-kung spojováno s mysticismem a to nejen pro používaná meditační cvičení, ale hlavně pro těžko pochopitelné dovednosti, kterých dosahovali mistři. Patřilo sem např. sekání mečem do hrudníku, ohýbání kopí opřeného ostrým hrotem o krk aj. I dnes je možné vidět udivující výkony jako je např. rozbíjení tašek na hlavě mistra těžkým kladivem nebo přejetí autem apod.

Čchi-kung se někdy dále rozděluje do pěti škol podle práce těla. Pro nás je důležité, že vždy zahrnuje tři aspekty:

Reklama
  • regulace tělesné polohy či pohybu těla nebo jeho částí
  • regulace mysli
  • regulace dýchání

    Usměrnění toku čchi a uvolňování vitální energie člověka je vždy regulováno a kontrolováno myslí.
    Zdroj:Čínská zdravotní cvičení - Dr. Ludvík Eger

Reklama

Komentáře

Dagmar (Út, 25. 1. 2005 - 11:01)
Ráda bych toto cvičení prováděla - nevím jak, nevím kdo
by mě mohl pomoci, event.existují kurzy tohoto cvičení?


děkuji D
emmacore (St, 23. 11. 2005 - 15:11)
www.cchi-kung.sk - cast Akcia - Kurzy
Vítězslav (Ne, 18. 2. 2007 - 20:02)
Rád bych věděl jak mužete podrobněji popsat stav čchi-kungu.Děkuji
Věrča (St, 9. 5. 2007 - 11:05)
Když jsem začala před 5. léty cvičit Tai-či, vážila jsem 80kg při 171cm. Po půl roce cvičení jsem zhubla na 69kg.Mé celkové zdraví se upravilo a páteř už moc nebolí a je pružnější. Nechybí mi ani disciplína a pokora. Doporučuji všem..s láskou v srdci Věrča
Franta (St, 16. 5. 2007 - 19:05)
tai-či , čchi-kung.i tin ting,dao yin,i tin ting,pan tuan tin,jsou velmi dobrá zdravotní cvičení,čchi kung je tradiční dechové cvičení.čchi kung je serie dechových cviků ,zaměřrných na rozvoj vitální energie,na zvíšení odolnosti protinemocím,na zlepšení adaptability na vnější podmínky,na posílení regenerace organismu.
Franta (St, 16. 5. 2007 - 20:05)
tai-či , čchi-kung.i tin ting,dao yin,i tin ting,pan tuan tin,jsou velmi dobrá zdravotní cvičení,čchi kung je tradiční dechové cvičení.čchi kung je serie dechových cviků ,zaměřrných na rozvoj vitální energie,na zvíšení odolnosti protinemocím,na zlepšení adaptability na vnější podmínky,na posílení regenerace organismu.
Miriam Dub (Ne, 2. 12. 2018 - 18:12)
ČCHI KUNG znamená práce s energií, ne práce jenom s vnitřní energií. Vědomě energii přijímáme - JIN a JANG = YIN a YANG - nebe a země, světlo-tma, teplo-zima atp.
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Jin_a_jang),
http://zivotni-energie.cz/yin-a-yang-nebe-a-zeme.html
a potom s touto přijatou energií dále pracujeme pomocí přesně daných, vědomých pohybů - cviků. Uvolňujeme tak přísunem energie meridiány orgánů a tyto potom mohou správně pracovat. To je princip čchi kungu. Čchi kung tedy není práce pouze s vnitřní energií a už vůbec ne jenom dechové cvičení.
S ostatním souhlasím zvýšení vitální (životní) energie, odolnost proti nemocem, hybnost kloubů a celková regenerace organismu. Jsem dlouholetou cvičitelkou jógy i čchi kungu a cvičení bych mohla doporučit všem, bez ohledu na věk a dosavadní obtíže. Tai-či je dost podobné, ale vychází z bojového umění, kdežto čchi-kung je zaměřen pouze na zdraví, nikoliv obranu ani útok (svým původním určením).
Reklama