Viníkem srážky na sjezdovce? Co udělat, abyste neplatili miliony za odškodné

Lyžování na sjezdovkách se stává čím dál tím víc rizikové. I docela malý střet se však snadno přehoupne v nepříjemný soudní spor, který vyvolá oběť srážky. A na vás jako na viníka může padnout úhrada škody na majetku a zdraví poškozeného, která mnohdy dosahuje i milionových částek. Pokud se však budete řídit těmito pravidly, žádné nepříjemné finanční náklady vás nepřekvapí.

 

NEŽ OBUJU LYŽÁKY

Zaviníte-li na svahu nehodu, náklady na soud a odškodnění půjdou z vaší kapsy. Pomoct může pojištění, nicméně základní cestovko nestačí. Důležité je v rámci cestovního pojištění sjednat současně taky pojistku odpovědnosti, tedy tzv. „na blbost“. „Cestovní pojištění kryje náklady pro případy, kdy máte zdravotní potíže a potřebujete navštívit lékaře. V případě, že někoho neúmyslně zraníte nebo způsobíte škodu, musíte být krytí ještě navíc odpovědnostní pojistkou, která může být sjednaná jako součást cestovního pojištění,“ říká Simona Kuldová, produktová manažerka z Direct pojišťovny, která má na pojištění odpovědnosti nejvyšší limity na českém trhu. Odpovědnostní pojistka přitom kryje většinou náklady za újmu na zdraví nebo na životě poškozeného, včetně náhrady jeho nákladů na zdravotní péči, a odškodnění za smrt. Vztahuje se také na vymáhané finance za škodu poškozením, zničením či ztrátou věci. Důležité je vědět, že připojištěná odpovědnost pomůže s úhradou nákladů i pokud způsobíte srážku na českých horách.

Ověřte podmínky – hlídejte limity a druhy sportů
Základní cestovko nestačí

Kromě sjednání vhodné pojistky je nutné prostudovat si pečlivě pojistné podmínky. „Pojištění musí zahrnovat krytí sportovních aktivit, tedy lyžování a snowboarding na vyznačených veřejných sjezdovkách. Pozor na případné omezení nadmořskou výškou,“ upozorňuje na různost podmínek Kuldová z Direct pojišťovny. „Pokud plánujete jezdit na zapůjčených lyžích nebo půjčeném snowboardu, je ještě nutné doplnit si k tomu pojistku na sportovní vybavení,“ dodává Kuldová. Odborníci taky radí nespoléhat se na doprovodné pojišťovací produkty ke kreditním kartám, protože takové pojištění má často mnoho výluk a hlavně nízké limity. Reálně by tak pojistka nemusela pokrýt veškeré vynaložené náklady, a i když byste ji měli sjednanou, museli byste doplácet z vlastní kapsy. V tomto případě tedy platí pravidlo, že čím jsou limity vyšší, tím můžete být klidnější. „Limity by rozhodně měly být minimálně na 3 milionech korun. Ale to je opravdu to nejnižší minimum,“ uzavírá Kuldová.

Seznamte se s Pravidly chování pro lyžaře

Před cestou se řádně seznamte s Pravidly chování pro lyžaře, které vydala Mezinárodní lyžařská federace (FIS). Jsou totiž jediným regulativem lyžařského sportu. „Tato pravidla sice nejsou obecně závaznou právní normou, ale i z rozhodování nejvyššího soudu víme, že jsou považována na sjezdových tratích za závazná a jako taková budou zásadním vodítkem při určení zavinění v konkrétních případech. Každý lyžař by měl věnovat pozornost zejména pravidlu číslo 3, což je volba jízdní stopy. De facto objektivizuje zavinění za případnou nehodu osobě, která byla při nehodě na sjezdovce výše, tedy přijela ze shora,“ radí advokát Michal Hon.

Jezděte aspoň ve dvojici

Doporučuje se jezdit na sjezdovce v ideálním případě alespoň ve dvojici. Pokud totiž dojde ke srážce, budete mít při ruce svědka, který může potvrdit vaši skutkovou verzi nehody. Tedy například vyloučit či omezit zavinění z vaší strany.

KDYŽ UŽ K NEHODĚ DOJDE

Bezpečnost na prvním místě

Pokud přece jen nehodu na sjezdovce způsobíte, řiďte se v první řadě základními bezpečnostními radami horské služby. Pomozte raněnému, kontaktujte službu z nejbližší služebny a zajistěte místo tak, aby nedošlo k dalším kolizím.

 Vše zdokumentujte

Pokud vám to zdraví dovolí, jakoukoli nehodu, kterou na sjezdovce způsobíte, se pokuste co nejlépe zdokumentovat. Následky události vyfoťte, vyzvěte svědky k podání informací. Snažte se získat na ně kontaktní údaje a v ideálním případě i jejich písemné stanovisko. Je taky potřeba ihned nahlásit vznik pojistné události pojišťovně.

Neznalost jazyka v protokolu a kopie

Pokud jste v zahraničí, pro hladký průběh případného vyřízení odškodnění myslete na to, aby v protokolu, který zaznamená horská služba nebo policie, byla uvedena takzvaná výhrada neznalosti jazyka. „I když se daným jazykem dorozumíte, v protokolu se můžou objevit věci, které vyslýchaní neuvedli. Může se jednat o špatnou interpretaci výpovědi. V dalším průběhu řízení se to však dost těžko napravuje,“ radí advokát Michal Hon. Zároveň je dobré vyžádat si kopie všech protokolů a nákresů, které jsou v rámci výslechu zhotoveny. Můžete si je zkontrolovat a pokud něco nesedí, rozporovat zápis a požádat o opravdu nebo uvedení dalších připomínek.

Nepodceňujte situaci

Ne vždy se srážky na sjezdovce řeší soudní cestou, ale v případě, že je nehoda zaznamenána a vám bude doručena výzva k náhradě škody, předvolání k výslechu nebo k soudnímu jednání, je dobré obrátit se na advokáta specializujícího se na sportovní právo. Může včasným zásahem eliminovat eventuální negativní právní dopady rozporu. Nevyplácí se spor podceňovat, nehody mívají totiž trestněprávní důsledky a případné nároky na náhradu škody se pohybují, zejména v zahraničí, v nemalých částkách. 

Autor: mk dle tiskové zprávy

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama