5 tipů, jak běhat se psem

Je prokázáno, že pohyb snižuje napětí, zvyšuje produkci endorfinů a činí nás šťastnějšími. Vystavení se přirozenému světlu je navíc nejlepším bojovníkem proti depresím. Pes je nejvěrnější přítel člověka, který miluje pohyb, takže spojit běh pro zdraví s vyvenčením pejska, je dobrá kombinace. Přinášíme tipy, jak se psem běhat správně, aby to pro všechny byla zábava.

1. Nezac?ínejte pr?íliš brzy
Pokud jste si práve? por?ídili šte?ne?, s be?háním ješte? chvíli poc?kejte. Odborníci doporuc?ují zac?ít be?hat se šte?ne?tem, kterému je alespon? 9 me?sícu? (u psu? nejve?tších plemen to mu?že být i více). Svaly mladšího psa se totiž ješte? stále vyvíjí a nedokáží dostatec?ne? podporovat kosti, a tak by se mohlo stát, že si šte?ne? be?hem be?hu ublíží. Délku be?hu prodlužujte postupne?.

2. Nestresujte vašeho psa
Váš pes vás miluje a pobe?ží tak daleko, jak jen bude moci. Nesnažte se ho ale pr?epínat. Be?hem delších be?hu? pamatujte na krátké pr?estávky, be?hem kterých si pes mu?že odpoc?inout a napít se, nejlépe ve stínu. Nejlepší doba pro be?hání se psem je ráno a vec?er, kdy jsou teploty pr?íjemne?jší.

3. Pozor na krmení
Stejne? jako lidé, ani psi nesme?jí be?hat s plným žaludkem. Nekrmte proto vašeho psa alespon? jednu hodinu pr?ed be?hem. Pokud se svým psem be?háte c?asto a dlouho, zvažte nákup krmiva pro psy s vysokým výdejem energie.

4. Kontrolujte vašeho psa
Be?hání se psem by se nikdy neme?lo zme?nit v be?hání za ním. Proto pr?i be?hání me?jte vašeho psa na vodítku, pr?edejdete tak i pr?ípadným problému?m s policií. Zvažte použití hands-free vodítka s automatickou brzdou, se kterým si be?hání užijete vy i váš pes. Pro všechny pr?ípady vašeho psa vybavte obojkem se známkou a kontaktními údaji pro pr?ípad, kdy by se ztratil.

5. Když dobe?hnete
Po te?žkém tréningu nechte vašeho psa chvíli odpoc?inout a poté mu dejte c?erstvou vodu, aby se mohl osve?žit. Zkontrolujte, jestli pes nemá žádná porane?ní, pr?edevším na tlapkách, a také prohlédne?te jeho srst, jestli se v ní nenacházejí klíšt?ata nebo jiní paraziti. Vašeho psa mu?žete odme?nit jeho oblíbeným pamlskem.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama