Reklama

Organický křemík a jeho význam pro zdraví organismu

Organické sloučeniny křemíku jsou tvořeny molekulami organického křemíku. Z nich jsou důležité hlavně silanoly a silany, jako koloidní kyselina křemičitá, které jsou již dlouhou dobu úspěšně využívány k léčbě osteoporózy a k posílení imunitního systému.

Trojmocné silany (nasycené křemíkovodíky) se odlišují přítomností uhlíku vázaného na kyslík. Později si vysvětlíme pozitivní dopad jejich uspořádání.

Organické sloučeniny křemíku jsou základní stavební kameny živé hmoty a nachází se v rostlinných i živočišných tělech. U člověka se vyskytují ve všech buňkách a zaujímají roli obránců. Nejvíce jich nacházíme v kostech, pak v kůži (nehtech, vlasech), dále v zubní sklovině, aortě, očních čočkách, svalové hmotě, slinivce, štítné žláze, játrech, ledvinách a v srdci.

Čili, abychom se vrátili k tomu co bylo řečeno - v průběhu stárnutí lidského organismu se nejenže množství těchto látek snižuje, ale navíc, lidské tělo neumí přeměňovat anorganický křemík v organický křemík. I přes všeobecně panující přesvědčení o opaku, anorganický křemík není asimilovatelný lidským organismem.

NĚCO Z HISTORIE
Organický křemík je výsledkem intenzivního výzkumu vědců a lékařů v období let (1957 - 1994). V počátcích se pozornost výzkumu soustředila na šupinky amorfního křemíku rozpustného ve vodě, který se nachází na povrchu krystalů některých křemenů. Po dlouhých pokusech s tisíci vzorků se zjistilo, že na jejich povrchu se nacházejí i jisté mikroorganizmy.

Reklama

Soustředěním se na tyto šupinky křemíku vědci zjistili, že jsou to právě tyto mikroorganizmy, které organický křemík v celém biologickém a geologickém cyklu z velké části vytvářejí.

V průběhu třinácti let (1985 - 1995) shromažďovali vědci důkazy o jejich neuvěřitelné výkonnosti při léčbě mnoha chorob. Ze začátku, až do roku 1995 je aplikovali zevně, ale potom se jim je podařilo izolovat čistou molekulu organického křemíků, která se dala používat orálně v různých nápojích.

A tak byl vytvořen:
TROJMOCNÝ MONOMETYLSILAN

Jak si vysvětlíme účinnost této molekuly a její neuvěřitelné schopnosti?

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD : VNITŘNÍ BUNĚČNÁ ROVNOVÁHA
Vnitřní buněčná rovnováha vzniká z elektrické polarizace. LAKHOVSKÉHO teorie o buněčné oscilaci (kmitání) je základem všech vědeckých výzkumů o elektromagnetické bio-informatice.
Závěrem bylo dokázáno, že buňky živých organismů nejsou nic jiného, než živoucí elektrické oscilátory a resonátory.
" Život", psal autor, "je udržován vibracemi a dojde-li k nerovnováze kmitavého pohybu může být kdykoliv narušen nebo zastaven".
Vědecké studie prováděné od roku 1920 dokázaly, že za jakýkoliv nepořádek v organismu může nerovnováha a kolísavost v buňkách. Zdraví se nám tudíž navrací tehdy, je-li tato buněčná polarita obnovena. A zde se přihlašují o slovo TROJMOCNÉ MONOMETYLSILANY.
Molekula organického křemíku je nabita kladnými a zápornými ionty a v případě poškození buněk zmobilizuje křemík chybějící kladné nebo záporné částice a obnovuje tak polaritu buňky.
TROJMOCNÝ MONOMETYLSILAN je tudíž určitým druhem ionického kompenzátoru celého organismu, který dodává buňkám energii aby se mohly bránit proti všem typům endogenních nebo exogenních agresí. Buňka, u které došlo k obnovení pružnosti stěn může znovu přijímat výživu a vypuzovat ze svého středu veškerý odpad.
Teď, když známe princip působení organického křemíku, pochopíme jaké je jeho pole působnosti a proč dochází k trvalé a hluboké nápravě přímo v "terénu", čili v samotné buňce.

2. ROZMANITOST PŮSOBNOSTI
Organický křemík pomáhá v nejrůznějších případech:

 • je zcela asimilovatelný lidským i veškerým živým organismem
 • neobsahuje žádné toxické látky
 • má schopnost pronikat přes pokožku, zejména k orgánům či částem těla zasaženými nejrůznějšími dysfunkcemi
 • snáší se všemi léky a léčebnými terapiemi
 • nevyvolává žádné vedlejší účinky ani při dlouhodobém používání
 • neznámě žádného jeho antagonistu (protivníka)
 • Organický křemík hraje důležitou roli v mnoha oblastech

"Křemík má při léčbě nemocí nezastupitelnou roli " Pasteur

3. PŘIPOMEŇME SI FYZIOLOGICKOU ÚLOHU KŘEMÍKU 
1) Je to jeden ze základních stavebních kamenů svalových tkání, šlach a kostí.
Zajišťuje pevnost kostry: nesmírně důležitá je jeho úloha v kalcifikaci, protože vápník k tomu, aby se mohl vázat na vitamin C potřebuje křemík a hraje důležitou roli při obnově a výstavbě kolagenových a elastinových vláken (kosti, tepny, šlachy, chrupavky atd.).Tělo ho rovněž potřebuje k tvorbě kolagenových a elastinových vláken v kloubních chrupavkách.
U osob, které mají potíže s kostmi se velmi dobře osvědčil při znovuzískání pohyblivosti a při ústupu bolestí (hlavně tehdy, je-li doprovázen glucosaminoglycanem).
Byla konstatována dokonce i remineralizace odvápněných zón v lidském těle a vymizení sklerotického zkornatění tkání. Křemík urychluje vytváření kostních zatvrdlin, což je důležité zjištění pro dobrou léčbu zlomenin.
Práce CARLISE (EU) a HENRYHO potvrdily, že koncentrace křemíku intervenuje systematicky v oblastech intenzivní kalcifikace. V kostních tkáních se křemík koncentruje v kostních buňkách (osteoblastech) a hraje důležitou roli při buněčném dělení.

2) Křemík je základním stavebním materiálem pro zdravou strukturu cévních stěn.
Snižování obsahu křemíků s rostoucím věkem sebou nese i snižování pružnosti cévních tkání. Křemík se tu používá jako reminelizující regenerant a dokonce se aktivně podílí na prevenci snižování cévních stěn, protože udržuje jejich pružnost, odolnost a podporuje nepropustnost elastických vláken, ze kterých jsou stěny tvořeny.
Stěny všech cév jsou velmi bohaté na elastin (asi 40%) a na kolagen a nacházíme zde i mukopolysacharidy, které tvoří přechod mezi nimi.
Tyto polysacharidy jsou bohaté na křemík, u člověka je to asi 700?g/100mg.
Se stárnutím organismu postupuje kornatění cévních stěn, které jde ruku v ruce se snižováním jejich elasticity a snižováním obsahu křemíku a je prvním stádiem kdy tuky mohou prostupovat skrze tkáně.
LOEPPER a GOLAN studovali vztah mezi kornatěním stěn a množstvím křemíku v tkáních aorty a konstatovali, že pronikání tuků do stěn způsobuje zároveň i snižování obsahu křemíku:
"Předpokládáme, že snižující se obsah křemíku má za následek ztrátu pružnosti a je zodpovědný za ztenčování cévních stěn". Další vědci, MARS, NEBIA a NEBULONI provedli výzkum u 72 osob ve věku 61 let a zjistili, že v napadených cévních tkáních je 14x méně křemíku než ve zdravých tkáních.

3) Křemík je důležitou složkou pro udržení integrity pojivových tkání a pružnosti kůže.
Práce ZELLERA a ODIERA dokazují, jak důležitý je křemík pro udržení integrity pojivových tkání v orgánech.
Pojivové tkáně obsahují asi 30 - 40% elastinu a 2 - 3% mukopolysacharidů.
Elastin má koncentraci křemíku okolo 200 - 500?g/100g a mukopolysacharidy ho obsahují asi 300 - 1250?g/100g.
Z práce těchto vědců vyplývá, že po čtyřicítce způsobuje deficit organického křemíku v těle vysušování kůže a tvorbu vrásek. Strie na kůži a všechny ostatní projevy, jež se váží ke ztrátě pružnosti pojivových tkání a pokožky najdou řešení v organickém křemíku, který se stává mocnou zbraní v boji proti stárnutí.

4) Posilování imunitního systému - role antioxidantu
Organický křemík zmírňuje symptomy způsobené nedostatečnou imunitou, zejména: noční pocení, horečky, průjmy, úbytek hmotnosti, onemocnění mízních uzlin.
Zajišťuje zvyšování výraznosti receptorů antigenu LA, markera přirozených zabijáckých buněk (NK).
Hraje význačnou roli jako nástroj při posilování imunity hormonální regulací.

4. NEJČASTĚJŠÍ INDIKACE

 • Onemocnění kloubů a stařecká osteoporóza.
 • Lámavost kostí
 • Projevy stárnutí kůže a projevující se kožní výrůstky, změny vlasů, lámavost nehtů.
 • Zranění, vřídky, afty v dutině ústní.
 • Záněty kostí a onemocnění mízních uzlin.
 • Prevence osteoporózy.
 • Je zvláště doporučován dětem, protože je důležitým faktorem při vývoji dětského organismu.
 • Zrychluje hojení ran a zajizvení.
 • Má vysoké protizánětlivé účinky.
 • Působí proti stárnutí, tvorbě vrásek, snižování elasticity kůže a striím

 • ZÁVĚREM
  I přes vysokou všudypřítomnost křemíku ve všech buňkách našeho těla, se vyskytuje tento prvek, v množství 3g - 5g, hlavně ve formě anorganické.
  Strava moderní doby je na křemík velmi chudá - bílý chléb, rafinovaný cukr, ovoce a zelenina bez slupek a ne v bio formě.
  Vědecké kruhy stále víc a víc lamentují nad degenerativními fyziologickými změnami lidského organismu, nad nedostatečnou auto-imunitní schopností obrany organismu, nad stoupajícími kardiovaskulárními chorobami a tvorbou rakovinných projevů orgánů pocházející pravděpodobně z jednoho zdroje.
  Je nezbytné doplňovat stravu o minerální látky, protože jen minerální látky mohou do hloubky působit na život buněk v našem těle.

  Kúra spočívá v každodenní aplikaci podle závažnosti a délky onemocnění, intenzity bolesti nebo hloubky patologického projevu. Aplikuje se ráno nalačno, 15 minut před jídlem (v případě nutnosti). Dávky se mohou bez rizika zvyšovat či snižovat. Externě se aplikují na postižené místo pro celkové zvýšení účinnosti gely nebo obklady.

  DÁVKOVÁNÍ:
  Příklad:
  Jaterní problémy - vnitřní použití + obklady na tělo v místě jater.
  Artróza - vnitřní použití + obklady na bolestivá místa.
  INTENZIVNÍ KŮRA: od 1 do 3 nebo od 3 do 6 měsíců, 3, 6 nebo 9 lžic denně + externí aplikace (obklad nebo gel).
  UDRŽOVACÍ KŮRA: 1, 2 nebo 3 lžíce denně bez časového omezení.
  VNĚJŠÍ POUŽITÍ: gel a/nebo obklady, 3x až 5x denně. Nechat působit 10 až 30 minut, poté odstranit obklad a nechat volně uschnout.

  BIBLIOGRAFIE

  * Encyklopédie des Vitamines et Minéraux Ed. Jean-René Fleming
  * L´Amétallose Enzymatique Dr. Meunier
  * La Logique des Oligo-élements Dr. Brigo, Ed. Ariete
  * La Médecine des Fonctions Dr. Menetrier, L. Le François
  * Oligo-éléments et oligothérapie Dr. Binet, Ed. Dangles
  * Sciences de la Vie: Introduction a la biologie et médecine quantiques College d´Hygiene et de Médecines Naturelles
  * Statistiques et Etudes: G5 historique et Applications Thérapeutiques Centre de Silicothérapie
   

  Reklama

  Komentáře

  Gita (Út, 22. 11. 2005 - 20:11)
  Chcela by som upozornit na masaz pieskom. Vysvetlila mi ju jedna ukrajinska lekarka a ja som ju pochopila a v priebehu roka zvladla . Je idealna na harmonizovanie nervoveho systemu, na kozne problemy a ine, tam kde je zaujimavy kremik.Aplikuje sa na chrbate ako projekcnej ploche tela. Okrem piesku sa pri tejto masazi pracuje i s inymi prirodnymi materialmi. Je to zaujimave na doplnenie a odblokovanie prvkov.Velmi prijemna a uvolnujuca terapia. Doporucujem
  Petr Radiměřský (St, 6. 8. 2014 - 10:08)
  Třetina článku je vycucaná s prstu
  Třetina článku jsou absolutní nesmysly (viz. Organické sloučeniny křemíku jsou základní stavební kameny živé hmoty)
  Třetina článku jsou polopravdy.
  ! (Čt, 7. 8. 2014 - 08:08)
  Článek je 9 let starý. Překlad je chatrný, článek překládal někdo, kdo neví která bije. Je-li v lidském těle 2-5g křemíku, těžko může být základním stavebním prvkem.
  sona vancova (St, 20. 7. 2016 - 12:07)
  Článek je 9 let starý....Ak sa nachadza v stenach buniek, tak ano. Hoci aj vo velmi malom mnozstve, moze byt pre telo absolutne nepostradatelny. Ale to same mozeme tvrdit aj o inych stopovych prvkoch. Treba si precitat aj desiatky inych clankov o kremiku, aby ste pochopili jeho dolezitost v organizme a nebudu pre vas informacie v clanku nicim novym. Hlavne kremik (Si), zinok (Zn) a med (Cu) su elixirom mladosti pre toho, kto chce aby dobre vyzeral a mal krasnu pokozku a zdrave nechty a vlasy a to ani nehovorim o vnutornom zdravi a pruznosti klbov a ciev. Ja doplnujem kremik pitim praslicky rolnej, zihlavy a aj arniky a arnikovym olejom, anorganicke materialy ako piesok (oxid kremicity) nepouzivam, ten je prijemny na plazi, lebo je sucast piesku.
  Karolína (Út, 8. 12. 2020 - 18:12)
  Dobré informace křemelinu a možnost zakoupit jsem našla na Resonanciacz
  Pavlína (Út, 8. 12. 2020 - 19:12)
  Máte pravdu, zobrazíte si ho zadáním do vyhledávacího pole jako "Křemelina Diatomaceous Earth". Je pod menu Detoxikace organismu :-) .
  Reklama