Benefity pohybové aktivnosti

V USA a v mnoha dalších zemích je sedavý způsob života hlavní příčinou jeho nízké kvality, invalidity a úmrtí. V uplynulých 50 letech byly na toto téma zpracovány četné, vědecky podložené studie. Přinesly přesvědčivé důkazy o významu psychologických a fyziologických změn, k nimž dochází v důsledku programů pohybových aktivit.

V posledních 25 letech mnohé veřejné zdravotnické organizace – včetně Americké kardiologické asociace (AHA), Americké asociace pro sportovní medicínu (ACSM), Center pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), Národních institutů zdraví (NIH) a Kanceláře hlavního hygienika (Surgeon General’s Office) – vydaly prohlášení ke zdravotním benefitům aktivního způsobu života i ke zdravotním důsledkům sedavého způsobu života (Fletcher et al., 1992; Haskell et al., 2007; NIH, 1996; Pate et al., 1995; U. S. Department of Health and Human Services [USDHHS], 1996, 2000).

Tato prohlášení jsou založena na populačních studiích, které shodně potvrdily, že riziko kardiovaskulárních onemocnění je redukováno úměrně se zvyšováním objemu pohybových aktivit a úrovně tělesné zdatnosti. Znamená to, že riziko různých chorob je nejmenší u jedinců s vysokou úrovní tělesné zdatnosti nebo s pravidelnou pohybovou aktivností. Studie také odhalily, že u těch lidí, kteří provozují pohybové aktivity ve střední intenzitě nebo jejichž tělesná zdatnost dosahuje střední úrovně, je značně sníženo riziko kardiovaskulárních chorob ve srovnání se sedavou populací.

 

Níže uvádíme seznam zdravotních benefitů získaných díky pravidelným pohybovým aktivitám.

Benefity pohybové aktivnosti

             Redukce rizika srdečního onemocnění, vysokého krevního tlaku a cukrovky

             Redukce rizika rakoviny tlustého střeva

             Redukce rizika rakoviny prsu

             Zdravé a silné kosti

             Menší riziko chřipky a nachlazení

             Lepší kontrola hmotnosti

             Zvýšená energie

             Lepší spánek

             Nižší úroveň úzkostnosti a deprese

             Vyšší sebevědomí

 

Zdroj: Psychologie aktivního způsobu života, nakladatelství Portál

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama