Zdravotní účinky Čchi-kungu

12.6.2000 00:00
Zdravý pohyb

Čchi-kung harmonizuje organismus člověka a jeho vztah k okolí. Organismus samotný se dostává do lepšího funkčního stavu a je lépe odolný proti onemocněním. Použitím různých pozic těla, regulací dýchání a mysli může člověk získávat životní energii k léčení nemocí a upevnit si zdraví. Dýchacím cvičením si člověk buduje vitální energii a umožňuje svým vnitřním orgánům normální fungování a efektivní fyziologickou činnost.

Přestože přesné působení není zcela vysvětleno moderní vědou (tak jako i u jiných druhů alternativní medicíny), praxe jednoznačně dokazuje jeho prospěšnost pro zdraví lidí. Je ověřeno, že čchi-kung reguluje rovnováhu nervového a ostatních systémů těla. Zlepšuje funkci orgánů a všestranně působí proti nemocem.

Další zajímavé výsledky z mistrovské práce s čchi-kung uvádí dr. Fojtík (1990):
Výzkumy v ČLR od 60 let ukázaly, že osoba ve stavu čchi-kung má sníženou spotřebu kyslíku, zpomalenou srdeční frekvenci, snížený metabolismus (z toho byl činěn závěr, že cvičení akumuluje energii). Bylo změřeno velké infračervené záření o nízké frekvenci z dlaní mistrů. Teplota dlaně mistra může vzrůst v pěti minutách z normální teploty na 38,6 °C. Svalová kontrakce (svalový stah) je asi 50x vyšší než u normálního člověka. Podstatně klesá klidová dechová frekvence, spotřeba kyslíku asi o 30% a metabolismus o 20%.

Zdroj:Čínská zdravotní cvičení - Dr. Ludvík Eger

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

je to jedno z vinikajících cvičeních,které při pravidelném...
Fr  |  11.4.2007 12:37

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *