Vliv aerobního cvičení na mozek a spánek

19.7.2011 00:00
Zdravý pohyb

Největší prospěch z vaší aerobní zdatnosti má mozek. S každým tepem srdce je krev vháněna přímo do mozku. Co myslíte, kolik procent krve do něj při každém stahu přijde? Pro informaci uvádím, že mozek tvoří asi 2-3 procenta hmotnosti těla a že mnohé z kapilár, které do něj krev přivádějí, jsou mikroskopicky malé.

Méně než 1 procento? 2-3 procenta? 4-6 procent? 7-9 procent? 10 procent? 10-14 procent? 15-20 procent? 20-40 procent? 40-80?

Překvapivá odpověď zní:  20--40 procent!

Na všechny ostatní tělesné systémy připadá pouze přes polovinu zdrojů krve! Příroda považuje mozek za zdaleka nejdůležitější část těla.

Tato skutečnost se nejpřesvědčivěji projevuje v kritických situacích. Když člověk přijde při úrazu o ruku či nohu, má se obecně za to, že většina krve při každém srdečním stahu proudí ze zbytku končetiny ven. Nic není tak vzdále­no pravdě. V okamžiku, když dojde k jejímu oddělení, se pustí celý systém mozku a těla do společné komplexní záchranné akce. U všech cév zraněné kon­četiny dojde okamžitě k jejich stažení, aby se ztráta krve minimalizovala. Sou­časně srdce vhání do mozku více krve než obvykle! Proč? Protože v situacích, kdy jde o život, je jediným orgánem, který vás možná zachrání, právě váš mozek. Moudrá příroda mu proto zajišťuje tu největší možnou dodávku energie.

Aerobní cvičení zvyšuje kvalitu spánku a často zkracuje délku, kterou k odpočinku potřebujete.

V jiné ze svých originálních studií nechal dr. Cooper ležet dvě skupiny  zkoumaných jedinců v posteli, rovně na zádech, a to po celé tři týdny. První skupina cvičila třikrát denně na cyklistickém ergometru uchyceném k postelím, zatímco členové druhé skupiny cvičit nesměli.

 

Výsledek: Členové cvičící skupiny si zachovali po celou dobu ob­vyklé spánkové návyky a v noci spali v průměru sedm až osm hodin. Lidé ze skupiny, která cvičit nesměla, spali nepravidelně či se u nich občas vyvinula chronická nespavost. Pokus ukázal, jakkoli se to zdá­lo proti zdravému selskému rozumu (pro ty, co znají podstatu těla a moz­ku, to není nic překvapujícího), že lidé z necvičící skupiny ve skuteč­nosti chtěli spát déle. Když se probudili, a třebaže měli za sebou delší spánek než ti z druhé skupiny, byli relativně unavení a apatičtí. To čle­nové aerobně trénované skupiny spali kratší dobu a během dne byli bdělejší.

Jestliže jste aerobně zdatní, poskytujete mozku hlubší a smysluplnější od­počinek a regenerační dobu v délce jedné čtvrtiny až třetiny z každého dne. Zbývajících 66-75 procent dne pak strávíte ve stavu vyšší smyslové a inte­lektuální bdělosti a připravenosti.

Zdroj: Tony Buzan - Chytře na své tělo, nakladatelství Columbus

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Aerobní pohyb nejméně 3x týdně provozovaný, ať už jde o tanec, běh,...
Johny  |  20.7.2011 10:56

máš naprostou pravdu. Jen bych uvedla, že osobně jsem v mládí pohyb...
Johny  |  20.7.2011 11:15

Cvičit pohyblivost páteře je nutno po celý život. po tom úvodním...
Johny  |  20.7.2011 11:33

mám podobnou zkušenost jako příspěvek z 20.7. a také jsem zůstala...
Já  |  21.8.2011 23:27

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *