Cvičení k uvolnění šíje

1.8.2003 00:00
Zdravý pohyb

Krční svalstvo, které je fyzickým spojovacím článkem mezi velkými skupinami svalů v horní části trupu a jemným svalstvem pod kůží na temeni hlavy, jež zde tvoří tenkou mezivrstvu mezi tělem a mozkem, velmi často ztuhne.

Cvičíte-li pravidelně v posilovně, pak jsou vaše ramenní a krční svaly vystaveny při napínání a smršťování velkému zatížení, které vyvolává ve svalech pocit "sevření". Podobným vlivům však bývá toto svalstvo často vystaveno při běžné práci nebo i když sedíte za stolem a soustředíte se. Proto je velmi vhodné je procvičovat, aby se včas potlačily, jakmile se - hlavně na pracovišti - objeví, první příznaky ztuhlosti a bolesti krčních svalů.

K odstranění ztuhlosti zadních šíjových svalů, bez ohledu na to, sedíte-li nebo stojíte, musíte nejdříve vyrovnat hlavu, šíji a páteř, jak nejlépe dovedete, do jedné přímky totožné s osou trupu. Potom svěste obě ramena a stáhněte je vzad. Nyní vytahujte šíji co nejvíce vzhůru tak, jako kdyby vám vytahoval hlavu ke stropu. V této poloze s napjatými krčními svaly vydržte než napočítáte do tří, potom po ukončení napínání zvolna vydechněte. Cvik opakujte několikrát, dokud nezjistíte rozdíl mezi počáteční ztuhlostí a uvolněnějším pocitem.

V další části tohoto cvičení můžete pokračovat vsedě na židli s rovným opěradlem nebo vestoje. Začněte otáčet pravým ramenem mírně dopředu, nahoru a dozadu jako při opisování kruhu. Protáhněte pravou paži s dlaní směrem dopředu co nejvíce dolů, aniž byste přitom měli nepříjemný pocit. Snažte se, abyste cítili až do konečků prstů, jak se každá část paže napíná. Pohlédněte na prsty a paži napjatou směrem k zemi. Vydržte v této poloze, než napočítáte do tří, pak zvolna vydechněte. Podobným způsobem procvičte také levou paži.

V další části cvičení otáčejte krouživým pohybem pravým ramenem jako v předešlém cvičení, ale při napínání paže otočte ruku tak, aby její hřbet směřoval dopředu, a představujte si, že při napínání je palec přitahován k podlaze. Podobně jako předtím setrvejte v napjaté poloze, než napočítáte do tří, pak zvolna vydechněte. Stejným způsobem procvičte také levé rameno. Začněte jeho otáčením v ramenním kloubu.

Uvedená cvičení můžete konat často nebo jen zřídka a kdekoliv podle vlastní potřeby. I když neabsolvujete vždy celý cyklus procvičování ramenních kloubů, kdykoliv pocítíte tuhnutí šíjových nebo ramenních svalů, svěste ramena dolů, stáhněte je dozadu a lehce vytáhněte hlavu vzhůru z ramen. Tato kombinace otáčivého pohybu a napínání by vám měla pomoci uvolnit a zmírnit napětí v trojúhelníku tvořeném šíji a oběma rameny.

Zdroj: Tajemství věčného mládí, nakladatelství Metafora

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

omluva za chyby.Alkohol lze použit dle chuti jakýkoliv.
Pavel  |  24.4.2017 12:17

Prosím tě, co je to za cvičení? To mě zajímá... S bolestmi zad bojuju...
Anna  |  25.11.2017 17:13

Taky by mě to zajímalo... Díky.
Martin  |  25.11.2017 18:05

Jakou reklamu sem zase dáš?
a  |  25.11.2017 18:12

Jakou reklamu sem zase dáš?
a  |  25.11.2017 18:12

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *