Bicepsy v posteli?

6.10.2009 00:00
Zdravý pohyb

Fyziolog Guang H. Yue z Clevelendské kliniky v USA provedl následující test: Požádal deset svěřenců ve věku od 20 do 35 let, aby si při meditačních cvičeních, pořádaných pětkrát týdně, představovali napínání jednoho ze svých bicepsů. Jednalo se o mentální ideomotorickou vizualizaci.

Při tomto experimentu byla pečlivě monitorována mozková aktivita dobrovolníků a byly prováděny kontroly, zda jsou svaly skutečně v klidu. Již po několika týdnech vzrostla síla tohoto svalu o neuvěřitelných 13,5 % a udržela se ještě tři měsíce po ukončení vizualizačních cvičení.

Dr. Guang H. Yue na tomto příkladu vysvětluje, že jde o reakci svalů na impulsy, které k nim vysílají nejbližší neurony související s ovládáním pohybů těla Tyto impulsy jsou řízeny podvědomě mozkem, ale mohou být vyvolány i vědomě, tedy cílenou koncentrací a vizualizací.

Guang H. Yue, Ph.D. studoval na univerzitách v Pekingu, Iowě a v Arizoně. Zabývá se biomotorikou; v této oblasti dosáhl několika pozoruhodných výsledků. Od roku 1997 prakticky aplikuje své výzkumy na oddělení biomedi-cínského inženýrství Cleve-landské kliniky a v Lernerově výzkumném institutu se věnuje dalšímu bádání v oboru.

Zdroj: Marian Jelínek, Jiří Kuchař - Úspěch a jeho spirituální dimenze, nakladatelství Eminent

Související články

Cesta ke zdravému vidění

20.7.2009 00:00

Vizualizace - obrazová meditace

19.6.2001 00:00

Přidat komentář

 
* *